Bc. Marie Lungová

Bachelor's thesis

Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support

Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem kulturního šoku, zejména pak faktory, které ovlivňují proces akulturace do zahraničního prostředí. Cílem práce je prozkoumat zkušenosti cizinců, kteří se relokovali do Brna, a vymezit podporu, které se jim dostává od městských, krajských i nevládních subjektů působících v Brně.
Abstract:
This thesis is concerned with the topic of culture shock, focusing on the factors influencing the acculturation process of moving to a different country. Its aim is to explore the experience of sojourners relocating to Brno, and to scope the organized support that is provided to them by both the municipality and the non-governmental entities residing in Brno.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: M.A. Michael George

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.