Lucie Petříčková

Bakalářská práce

Metody těžby a zpracování bloků kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu

Methods of mining and processing of stone blocks for noble stone production
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami těžby a zpracování bloků kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu. V první části se zabývám historií kamene a oboru kamenictví, dále popisuji horniny, které se nejčastěji používají pro kamenickou výrobu a jejich vlastnosti. V další části popisuji způsoby těžby bloků kamene a jejich následné zpracování. V poslední části své bakalářské práce popisuji vybraný podnik …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of mining and processing of stone blocks for noble stone production. In the first part I deal with the history of stone and the field of stonework, I also describe the rocks that are most often used for stone production and their properties. In the next part I describe the methods of mining stone blocks and their subsequent processing. In the last part of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Michal Vokurka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava