MUDr. Libor Urbánek, Ph.D.

Disertační práce

Aktuální nutriční stav a z něj vyplývající prognostické faktory

Prognostic factors derived from nutrition status
Anotace:
Nádorová kachexie je vážný pokles hmotnosti, který postihuje mnoho onkologických pacientů, včetně pacientů s karcinomy zažívacího traktu. Výskyt kachexie u pacientů s nádorem zažívacího traktu je velmi vysoký 50-80%. Studie zahrnovala skupinu 40 pacientů s nádorem zažívacího traktu ve III. a IV. stádiu (jícen, žaludek, kolorectum, žlučové cesty, slinivka břišní) a mimovolným poklesem hmotnosti. Primárním …více
Abstract:
Cancer cachexia is severe wasting condition affecting many cancer patients including patients with carcinomas of digestive tract. The incidence of cachexia in patients with digestive tract cancer is very high about 50-80%. The group of 40 patients with digestive tract cancer stage III, IV (oesophagus, stomach, kolorectum, biliary tract, pancreas) and with unvoluntary weight loss were studied. Primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.