Mgr. Lucie TIKALOVÁ

Disertační práce

Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí)

The presented PhD thesis analyses the artistic expression and especially its communicative aspect. It perceives the artistic expression as a specific type of communication which is realised through the artistic language. The PhD thesis focuses on the content of the artistic expression and perceives it as a medium which helps us express important messages. Apart from the artistic expression and pedagogical communication, other key terms include art education and art-philetics. The objective of the PhD thesis is to point out the communicative aspect of the artistic expression which helps improve the communication at school whereby it contributes to the overall development of the pupils' as well as teachers' personality. The research was conducted to define the types of content in artistic communication using a reflective artistic procedure.
Anotace:
Dizertační práce analyzuje výtvarný projev se zaměřením se na jeho komunikační aspekt, přičemž klade důraz na obsah a iniciaci výtvarné komunikace. Všímá si postavení výtvarného projevu a jeho významu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Pohlíží na výtvarný projev jako na specifický druh komunikace, který je uskutečňován prostřednictvím výtvarného jazyka. Zaměřuje se na obsah výtvarného projevu jako na …více
Abstract:
The presented PhD thesis analyses the artistic expression and especially its communicative aspect while laying emphasis on the content and the type of initiation of artistic communication. It observes the role and the significance of the artistic expression in the educational process. It perceives the artistic expression as a specific type of communication which is realised through the artistic language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TIKALOVÁ, Lucie. Výtvarný projev jako prostředek pedagogické komunikace (výzkum se zaměřením na oblast komunikace ve školním prostředí). Olomouc, 2018. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wr4hzz wr4hzz/2
24. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 5. 2018
Marklová, E.
25. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.