Mgr. et Mgr. Petra Seidlová

Bachelor's thesis

Dilemata pracovníků rané péče

Dilemmas of workers in early childhood intervention
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématem dilemat u pracovníků rané péče. Celá práce je rozdělena do dvou základních částí – teoretické a empirické. Teoretická část se věnuje popisu dilematu, jeho vzniku a způsobům řešení. Zároveň je v této části stručně charakterizována raná péče a princip poskytování této služby. V empirické části jsou poté pojmenována jednotlivá dilemata pracovníků rané …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the theme of dilemmas of workers of early childhood intervention. The document is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part describes dilemma, its formation and how to resolve these dilemmas. Simultaneously there is briefly characterized early childhood intervention and principles of providing its service in this part. There are termed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Michaela Halfar
  • Reader: Mgr. Ondřej Bárta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta