Robert Pohuba

Master's thesis

Projekt rozvoje portfólia služeb internetového portálu Vychytané.sk

Project of Expanding Services Portfolio of Web Portal Vychytané.sk
Anotácia:
Táto diplomová práca je analýzou anásledne aj projektom internetového projektu Vychytané.sk. Teoretická časť práce spracováva informácie zliterárnych prameňov týkajúce sa oblasti internetu, presnejšie tvorby webových stránok, designu a užívateľskej prístupnosti stránok, ale aj propragácie stránok na internete. Vpraktickej časti sa nachádza analýza portfólia služieb spadajúceho do projektu Vychytané …viac
Abstract:
This dissertation is an analysis and project of internet portal Vychytané.sk. Theoretical part gather and procces informations from literary sources, consisting informations about internet, web design, user experience, user interface, and also online marketing. Practical part contains analysis of services provided by Vychytané.sk portfolio. Output of this part are various datas, which will be used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zverejniť od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pohuba, Robert. Projekt rozvoje portfólia služeb internetového portálu Vychytané.sk. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe