Mgr. Hana Řičicová, DiS.

Bakalářská práce

Průzkumné šetření výskytu hyperbilirubinémie u novorozenců v průběhu roku 2007

Study od occurence of hyperbilirubinemia in newborn babies in the year 2007
Anotace:
Ve své práci se zabývám výskytem novorozenecké žloutenky ve Fakultní nemocnici Brno, na pracovišti Reprodukční medicíny, neonatologickém oddělení – rooming in (10 RI). Toto průzkumné šetření zahrnuje celý kalendářní rok 2007. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, jako např. klasifikaci novorozenců, rozdělení krevních skupin a Rh …více
Abstract:
This thesis deals with the occurrence of neonatal hyperbilirubinemia in the Fakulty hospital in Brno, in the newborn babies department – rooming in (10 RI). The study covers all the year 2007. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part explains the main concepts, such as the classification of newborn babies, division of blood groups and Rh factors, what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta