Daniel Procházka

Bakalářská práce

Dějiny školy ve 20. století (dějiny školy ve vybrané obci či městě)

History of schooling in 20. century (history of a school in 20. century)
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje dějiny základní školy v jedné z největších městských částí krajského města v letech 1945 – 1989. Toto období je obdobím velkých společenských změn, které měly dopad na výchovu a vzdělávání nových generací. Nejen konec druhé světové války, nástup komunistického režimu, ale také velký rozmach měst na úkor malých obcí, kolektivizace zemědělství, masivní výstavby sídlišť …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the history of elementary school in one of the largest urban areas of the regional town in the years 1945-1989. This period is a period of great social changes that have had an impact on education and education of new generations. Not only the end of the Second World War, the rise of the communist regime, but also the great boom of cities to the detriment of small communities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta