Ing. Kristýna Svobodová

Bakalářská práce

Penzijní připojištění a penzijní fondy v ČR a ve světě

Pension insurance and pension funds in the Czech Republic and abroad
Anotace:
Práce vychází z aktuálních potřeb a diskusí o řešení reformy systému důchodového zabezpečení v České republice. Úvodní část je věnována teoretickému vymezení penzijních systémů. Hlavní část pak popisuje fungování penzijních reforem a fungování penzijních fondů konkrétních zemí, na jejímž základě jsou následná doporučení pro Českou republiku. Práce se opírá o současné světové trendy v modelaci penzijních …více
Abstract:
This thesis is based on the actual needs and discussions about how to reform the pension system in the Czech Republic. Introductory chapter presents theoretical part of the pension systems. In the main part is described pension reforms and operation of pension funds in particular countries, based on these analyses possible recommendation for Czech pension reform. My work is based on present global …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní