Jiří Svatoš

Bakalářská práce

The Economics of Political Participation and Religion in the Czech Republic

Religion and Voting Turnout
Anotace:
Bakalářská práce kombinuje teorii informací, Putnamovu teorii korelace mezi politickým a "společenským životem" a ekonomicky podloţenou teorii rozdílu mezi církvemi a sektami. Taková kombinace poskytuje nový náhled na závislost mezi politickou participací a náboţenstvím, která má původ v ekonomické teorii. Tato teorie je následně aplikována na českých datech, konkrétně na datech z mezinárodního průzkumu …více
Abstract:
The thesis combines previous economic theory of information, Putnam's theory of correlation between "associational life" and politics and economic theory of differences between churches and sects. This combination provides new point of view on dependence between political participation and religion derived from economic theory. The theory is applied on Czech data, concretely the data from the International …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Pavel Chalupníček
  • Oponent: Marek Mičúch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23971