Jakub Franc

Bakalářská práce

Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity

Managerial forms of motivation in the context of work effectivity
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na manažerskou motivaci zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní výkonnost. Cílem práce je popis problematiky motivace zaměstnanců manažery. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů, motivační teorie a vysvětlení motivace v pracovním prostředí. Praktická část se zakládá na popisu vybraného podniku a průzkumu mo-tivace prostřednictvím dotazníkové šetření …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the managerial motivation of employees with regard to their work performance. The aim of the work is to describe the issue of employee motivation by managers. The theoretical part consists of explanation of basic concepts, motivational theories and an explanation of motivation in the work environment. The practical part is based on the description of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Franc, Jakub. Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku