Jakub Franc

Bachelor's thesis

Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity

Managerial forms of motivation in the context of work effectivity
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na manažerskou motivaci zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní výkonnost. Cílem práce je popis problematiky motivace zaměstnanců manažery. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů, motivační teorie a vysvětlení motivace v pracovním prostředí. Praktická část se zakládá na popisu vybraného podniku a průzkumu mo-tivace prostřednictvím dotazníkové šetření …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the managerial motivation of employees with regard to their work performance. The aim of the work is to describe the issue of employee motivation by managers. The theoretical part consists of explanation of basic concepts, motivational theories and an explanation of motivation in the work environment. The practical part is based on the description of the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Franc, Jakub. Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity Formy manažerské motivace v kontextu pracovní efektivity. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Operation in Enterprises