Jana Horvátová

Diplomová práce

Riadenie ludských zdrojov v hotelierstve

Human Resources Management in Hospitality
Abstract:
Topic of the master thesis is “Human Resources Management” and it examines hotel complex AquaCity Poprad and hotel Jupiter*** situated in the High Tatras region. The aim of the thesis is to determine and compare level of satisfaction and motivation of employees working in these hotels. The theoretical part focuses on defining issues related to personnel management. This part explains the basic terms …více
Abstract:
Diplomová práca na tému „Riadenie ľudských zdrojov v hotelierstve“ skúma hotelový komplex AquaCity Poprad a hotel Jupiter*** nachádzajúce sa v podtatranskom regióne. Cieľom diplomovej práce je zistenie a porovnanie miery spokojnosti a motivácie zamestnancov pracujúcich v týchto hoteloch. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie problematiky týkajúcej sa personálneho riadenia. Obsahuje vysvetlenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Koklarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství