Barbora SLABYHOUDKOVÁ

Bakalářská práce

Úloha ergoterapeuta v oblasti sexuality - sexuální aktivity ženy po poškození míchy

The role of an Occupational Therapist in the area of sexuality - Sexuality and Sexual Functioning in Women living with a spinal cord injuries
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úlohu ergoterapeuta v oblasti sexuality u žen po poškození míchy. Tato práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou míšních lézí a jejími následky. Jejím obsahem je oblast sexuality a sexuálních dysfunkcí, které po poškození míchy vznikají. Kapitola ergoterapie shrnuje ergoterapeutické intervence u osob s poraněním míchy a vymezuje …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on the role of an occupational therapist in the area of sexuality in women after a spinal cord injury. The present thesis includes a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the problems of spinal cord injuries and their consequences. This part examines sexuality and sexual dysfunctions emerging after spinal cord injury. The occupational therapy chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Blahovcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLABYHOUDKOVÁ, Barbora. Úloha ergoterapeuta v oblasti sexuality - sexuální aktivity ženy po poškození míchy. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie