Ilja Todorov

Bachelor's thesis

Vliv závislostí na domácí násilí

Influence of dependence on domestic violence
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o souvislosti domácího násilí se závislostmi, zejména pak o závislosti na alkoholu jako možné příčině domácího násilí. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou obsaženy informace o domácím násilí včetně právní úpravy v zákonu o Policii České republiky a dále informace o závislostech a jejich druzích. V empirické části je provedena …more
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis discusses the linkage between home violence and the addictions, mainly the addiction to the alcohol as a potential cause of the violence in the household. This proposal is divided into two parts, theoretical and the practical one. The first part, theoretical one contains the information on home violence including the legislation of the Police Act and also the relevant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Reader: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS