Ilja Todorov

Bachelor's thesis

Vliv závislostí na domácí násilí

Influence of dependence on domestic violence
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o souvislosti domácího násilí se závislostmi, zejména pak o závislosti na alkoholu jako možné příčině domácího násilí. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou obsaženy informace o domácím násilí včetně právní úpravy v zákonu o Policii České republiky a dále informace o závislostech a jejich druzích. V empirické části je provedena …viac
Abstract:
The subject of this bachelor's thesis discusses the linkage between home violence and the addictions, mainly the addiction to the alcohol as a potential cause of the violence in the household. This proposal is divided into two parts, theoretical and the practical one. The first part, theoretical one contains the information on home violence including the legislation of the Police Act and also the relevant …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS