Bc. Natálie Michaliková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace vybrané firmy

Marketing communication of a selected company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza marketingové komunikace společnosti ASTRA Office a její komunikační mix. Teoretická část se zabývá východiskem marketingové komunikace, kde se její podkapitoly dělí na rozvoj integrované marketingové komunikace, marketingový mix a marketingový komunikační mix. Praktická část nejprve popisuje počátky společnosti ASTRA Office, její marketingový mix se zaměřením na …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the analysis of marketing communication of the company ASTRA Office and its communication mix. The theoretical part deals with the starting point of marketing communication, where its subchapters are divided into the development of integrated marketing communication, marketing mix and marketing communication mix. The practical part describes the beginnings of ASTRA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/b1czs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2021
  • Vedoucí: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné