Bc. Luděk Latinák

Diplomová práce

Majetek obcí v právní úpravě, vnitřních předpisech a judikatuře

Property of Municipalities in Legal Regulation, Internal Regulation and Practice of the Courts
Anotace:
Diplomová práce na téma Majetku obcí v právní úpravě, vnitřních předpisech a judikatuře provádí rozbor stávající právní úpravy týkající se majetku obce, a to s přihlédnutím k aktuální judikatuře a s poukazem na vnitřní předpisy obcí v dané oblasti. Pozornost je věnována zejména základním aspektům přímého výkonu vlastnických a jiných majetkových práv obce. Práce je rozdělena celkem do pěti částí. V …více
Abstract:
The dissertation on the topic of municipal property in legislation, internal regulation, and case law carries out an analysis of existing legislation concerning municipal property, and takes into account current case law, with reference to internal regulations of municipalities in the given area. Particular attention is devoted to the basic aspects of direct exercise of ownership and property rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa