Jiří Novák

Bakalářská práce

Deficit státního rozpočtu a možnosti jeho financování v ČR

State budget deficit and its financing possibilities in the CR
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá deficitem státního rozpočtu a prostředky jeho financování v České republice. V úvodu práce se zabýváme obecnou charakteristikou státního rozpočtů a definicí schodku státního rozpočtu. V další části práce analyzujeme jeho vývoj od roku 1993 do roku 2010. Deficit státního rozpočtu je především financován vydáváním státních dluhopisů, a proto se z větší části zabýváme krátkými …více
Abstract:
This bachelor work deals with state budget deficit and its financing resources in the Czech Republic. In the beginning we are dealing with the general characteristics of the state budget and the definition of the state budget deficit. In the next section we analyze the development from 1993 to 2010. State budget deficit is mainly financed by issuing government bonds, and therefore for the most part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Marek Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32614

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance