Theses 

Organizování zimní školy v přírodě na 1. stupni ZŠ – Mgr. Lucie Doubravská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Doubravská

Diplomová práce

Organizování zimní školy v přírodě na 1. stupni ZŠ

Organising of winter education in nature at primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá současným stavem organizace zimní školy v přírodě na 1. stupni ZŠ ve městě Brně. Výzkum byl prováděn na brněnských základních školách vybraných metodou náhodného výběru. Pomocí dotazníkové metody a nestrukturovaného rozhovoru jsme zjišťovali stav organizování zimní školy v přírodě a pomocí deskriptivní statistiky jsme popsali aktuální stav. Na základě výsledků jsme se zaměřili na školy, které zimní školy v přírodě neorganizují. Prostřednictvím Kruskal-Wallisova testu a metody mnohonásobného porovnání jsme zjistili statisticky významné rozdíly u jednotlivých odpovědí.

Abstract: The Diploma thesis deals with contemporary state of organising winter education in nature at primary schools in Brno. The research was carried out at Brnos primary schools by the metod of sampling random. Throught the questionaire and unstructured interview we detected state of organising winter education in nature and we described contemporary state by means of descriptive statistics. Based on the results we intented on the primary schools that winter education in nature do not organising. We found statistically significant reasons at individual responses by means of Kruskal-Wallis test and metod of multiple comparison.

Klíčová slova: škola v přírodě, mladší školní věk. education in nature, younger school-age.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz