Bc. Jana Jelínková

Diplomová práce

Měření s NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivní elektrodou za zvolených vodohospodářsky využitelných podmínek

Potentiometric measurements using NH\dindex{4}\hindex{+} -ion selective electrodes in aqueous solutions
Anotace:
Byla popsána potenciometrická měření s využitím tří zvolených NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivních elektrod. Diskutováno bylo jejich chování s ohledem na změny koncentrace NH4Cl a KCl , jakož i změny pH nebo teploty. Potvrzena byla aplikovatelnost zmíněných NH\dindex{4}\hindex{+} - ISE za běžných podmínek.
Abstract:
Potentiometric measurements using three selected NH\dindex{4}\hindex{+} - ISE were described. Their behaviour with respect concentration changes of NH4Cl and KCl as well as changes of pH or temperature of the observed solutions was described. Possible application of the mentioned NH\dindex{4}\hindex{+} -ISE s under common conditions was confirmed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínková, Jana. Měření s NH\dindex{4}\hindex{+} - iontově selektivní elektrodou za zvolených vodohospodářsky využitelných podmínek. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí