BcA. Jana Sotolářová

Bachelor's thesis

Jakub Jan Ryba a jeho houslový koncert F-dur

Jakub Jan Ryba and his violin concerto F major
Abstract:
Bakalářská práce „ Jakub Jan Ryba a jeho houslový koncert F dur“ pojednává o českém skladateli jako o talentovaném hudebníkovi, který se zasloužil o zásadní rozvoj školského systému, a o jeho koncertu, který se z množství jeho díla dochoval. Nejkratší a nejstarší z houslových koncertů dvouvětý F dur, napsaný roku 1784.
Abstract:
Bachelor thesis “Jakub Jan Ryba and his violin concerto F major“ discusses the Czech composer as a talented musician who was responsible for the substantive development of the education systém, and his violin concert, which has preserved from a number of his works. The shortest and oldest of the violin concerts, the two-world F major, written in 1784.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Miloš Vacek
  • Reader: doc. MgA. Bohuslav Matoušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/hszlg/