Bc. Andrea Jeriová

Bakalářská práce

Personální politika zaměstnavatele (personální rozvoj, zaměstnanecké výhody a ostatní služby)

Employer Personnel Policy (Personnel Development, Employee Benefits, and Other Services)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na personální strategii konkrétního podniku a její jednotlivé personální činnosti. Cílem práce je vyhodnotit personální strategii a její jednotlivé činnosti ve společnosti Euromaster Česká republika s.r.o. a podat návrhy na zlepšení. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska personální strategie, personální politiky a jejich činností. V praktické části je …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the personnel strategy of a particular company and its individual personnel activities. The aim of the thesis is to evaluate the personnel strategy and its individual activities in the company Euromaster Česká republika s.r.o. and make suggestions for improvement. The first part of the thesis explains the theoretical basis of personnel strategy, personnel policy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní