Bc. Kamila Dubská, DiS.

Diplomová práce

Zadávání veřejných zakázek

Public procurement process
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zadávání veřejných zakázek“ je analýza procesu zadávání veřejných zakázek v příspěvkové organizaci ÚSC. Součástí práce je i stručný přehled změn v systému zadávání veřejných zakázek po vstupu ČR do EU. Identifikace problémů vznikajících v organizaci se zadáváním veřejných zakázek, nejčastější chyby při zadávání a navržení jejich konkrétních řešení.
Abstract:
The intent of this thesis „Public Procurement Process“ is the analysis of the public procurement process in an allowance organization USC. As a part of this diploma there is also a brief overview of changes in the public procurement process within the Czech Republic after EU affiliation, identification of problems regarding the public procurement process, the most common mistakes when setting up public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta