Ivana Vojtěchová

Bakalářská práce

Život s diabetem mellitem 2. typu

Living with Type 2 Diabetes Mellitus
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Život s diabetem mellitem 2. typu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část je zaměřena na základní informace o diabetu mellitu 2. typu jako takovém, o možnostech léčby, vhodné dietě a komplikacích spojených s diabetem. V praktické části jsou zpracována data získaná pomocí kvantitativního výzkumu u osob léčených s tímto …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is Life with 2nd type Diabetes mellitus. Bachelor´s thesis is divided into two parts - theoretical part and practical part. Theoretical part focus on basic information about 2nd type diabetes mellitus, treatment possibilities, suitable diet and complications connected with diabetes. There are evaluated data gained by quantitative research within persons treated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Marie Froňková
  • Oponent: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická