Bc. Katarína Bojnanská

Bakalářská práce

Vztah mezi zmyslem života a lokalizací kontroly nad vlastním životem

The relationship between meaning of life and locus of control
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the relationship between the types of locus of control and the degree of personal fulfilment in one´s existence. The research sample consisted of 118 people at total, including 94 university students and 24 employees. The IPC LOC Scale and the Existence Scale were used to assess the type locus of control and the degree of personal fulfilment in one´s existence …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo testovať vzťah medzi typmi locus of control a duchovnými schopnosťami človeka. Výskumný súbor tvorilo 118 osôb, z toho 94 univerzitných študentov a 24 pracujúcich osôb. Pre zistenie umiestnenia respondentov na škále locus of control bol administrovaný dotazník IPC LOC Scale a pre zistenie úrovne rozvinutia duchovných schopností respondentov bol administrovaný dotazník Existence …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta