Bc. Martina LACINOVÁ GÄNSELOVÁ

Diplomová práce

Úloha vězeňské duchovenské služby a vězeňské duchovenské péče

The Role of the Prison Religious Service and the Prison Spiriutal Care
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývala úlohou vězeňské duchovenské služby a vězeňské duchovenské péče. Cílem práce bylo zjistit, jaký přínos a vliv má duchovenská péče na odsouzené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, zda jim usnadňuje způsob výkonu trestu a pomáhá při opětovném začlenění a plnohodnotném uplatnění ve společnosti. Nedílnou součástí této práce je šetření, ve kterém jsou popsány použité …více
Abstract:
This submitted thesis deals with Prison ecclesiastical services and Prison ecclesiastical care. The target of this work was find out what contribution and influence has ecclesiastical care on imprisoned men and how can divines help them successfully return to normal society. Integral part of this thesis is empirical research on. There are described using methods and people who were polled and explication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2010
Zveřejnit od: 12. 3. 2010
Identifikátor: 16773

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACINOVÁ GÄNSELOVÁ, Martina. Úloha vězeňské duchovenské služby a vězeňské duchovenské péče. Brno, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.