Bc. Kateřina Cimalová

Diplomová práce

The Conflict between the Role of a Woman as a Mother and as an Intellectual Being as Portrayed in the Works of A. S. Byatt and Margaret Drabble

The Conflict between the Role of a Woman as a Mother and as an Intellectual Being as Portrayed in the Works of A. S. Byatt and Margaret Drabble
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce je koncipována jako komparativní studie pěti literárních postav žen a jejich dilematu mezi mateřstvím a intelektuálním rozvojem. Toto téma je analyzováno v románech Antonie Susan Byatt (Panna v zahradě, Zátiší, Babylónská věž a Když žena píská) a Margaret Drabble (Zářivá cesta, Přirozená zvědavost, Brána ze slonoviny). V práci zkoumám pět literárních postav žen, které …více
Abstract:
This Master´s diploma thesis is designed as a comparative analysis of five literary characters of women and their struggle between maternity and intellectual development as depicted in the novels by Antonia Susan Byatt (The Virgin in the Garden, Still Life, Babel Tower, A Whistling Woman) and by Margaret Drabble (The Radiant Way, A Natural Curiosity, The Gates of Ivory). I have selected five women …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Věra Pálenská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta