Bc. Iva PÁTEROVÁ

Diplomová práce

Analýza investování klientů eBanky,a.s. do podílových listů investičních společností ČP INVEST, ING IM a Pioneer IM

Investment analysis of eBanka's clients to share funds of investment companies ČP Invest, ING IM and Pioneer IM
Anotace:
Diplomová práce seznamuje čtenáře s principy a analýzou výnosnosti elektronického investování v eBance, které umožňují klientům prostřednictvím jejich účtů investovat do podílových listů investičních společností ČP Invest, ING Investment Management a Pioneer Investments. Teoretická část provází čtenáře oblastí kolektivního investování, jejími pojmy, teoriemi a právní základnou, dále seznamuje s klasifikací …více
Abstract:
Master thesis introduces to a reader the principles together with profitability analysis of electronic investing in eBanka. The electronic investing opens for the banks´ clients the possibility of investing via their current accounts into the share funds of investment companies ČP Invest, ING Investment Management and Pioneer Investments. The theoretic part of the thesis guides the reader through the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2006
Identifikátor: 3150

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTEROVÁ, Iva. Analýza investování klientů eBanky,a.s. do podílových listů investičních společností ČP INVEST, ING IM a Pioneer IM. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.