Petr BRŮNA

Diplomová práce

Civilní obrana a její prostředky (1945 - 1989)

Civil defense and its resources (1945 - 1989)
Anotace:
Tato práce se věnuje civilní obraně a jejím prostředkům. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit jaké prostředky používala civilní obrana mezi léty 1945 1989. Největší důraz je zde kladen na protichemické prostředky, které byly určeny pro civilní obyvatelstvo plynové masky, ochranné oděvy, dětské vaky a dětské kazajky. Dále jsou zde podrobně popsány prostředky dozimetrické kontroly a technika národního hospodářství …více
Abstract:
This work focuses on civil defense and its resources. The aim of this research was to determine what resources were used by civil defense between the years 1945 and 1989. The greatest emphasis is placed on chemical equipment designed for the civil population gas masks, protective clothing, baby bags and children's jackets. Dosimetric control devices and equipment of the national economy (buses, rail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮNA, Petr. Civilní obrana a její prostředky (1945 - 1989). Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)