Martina VAŠNOVSKÁ

Diplomová práce

Návrh vyučovacích hodin informatiky dle inovovaného RVP

Design of informatics lessons according to the innovated FEP
Anotace:
Práce se zabývá inovovanou výukou informatiky, která podléhá revizi rámcového vzdělávacího programu z roku 2021. Revidovaná informatika se v nadcházejících letech bude zavádět do výuky všech základních škol. Cílem práce je tvorba metodické podpory a návrh vyučovacích hodin, jež vcházejí z inovované informatiky. Mezi použité metody sběru dat pro podklad této práce je kvalitativní výzkum, konkrétně pozorování …více
Abstract:
The thesis deals with the innovated teaching of informatics, which is subject to the revision of the framework educational program from 2021. The revised informatics will be introduced into the teaching of all primary schools in the coming years. The aim of the work is to create methodological support and design lessons, which come from innovative informatics. Among the data collection methods used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠNOVSKÁ, Martina. Návrh vyučovacích hodin informatiky dle inovovaného RVP. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta