Mgr. Klára Štaffová

Bakalářská práce

The appropriate use of politeness in English as a tool for assessing studets knowledge of English

The appropriate use of politeness in English as a tool for assessing studets knowledge of English
Anotace:
Anotace Předmětem bakalářské práce „Odpovídající použití zdvořilosti v angličtině“ je připravit nástroj pro posouzení znalosti angličtiny na základě odpovídajícího použití zdvořilých výrazů. Nástrojem takové analýzy je test, jehož základním cílem je prověřit schopnost žáků vybrat stylisticky odpovídající odpovědi k otázkám. První část poskytuje stručný úvod do výuky angličtiny v České republice, protože …více
Abstract:
Annotation The goal of the submitted thesis “Appropriate Use of Politeness in English” is to prepare a tool for assessing the knowledge of English on the basis of the appropriate use of polite expressions. The tool used for the analysis is a test the essential goal of which is to check the learners’ ability to choose stylistically appropriate responses to questions. The first part provides a brief …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta