Kateřina Tajanovská

Diplomová práce

Kompetence sociálního pracovníka v kontextu historie i současnosti sociální práce v sociálních službách

The competence of a social worker in context of history and present of social work in social services
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Kompetence sociálního pracovníka v kontextu historie i současnosti sociální práce v sociálních službách“ se zabývá tématem, které má souvislost s profesí sociálního pracovníka a jeho profesními kompetencemi v zařízeních poskytujících sociální služby. Cílem práce je porovnání profesních kompetencí sociálních pracovníků v sociálních službách v České republice. Obsahem práce …více
Abstract:
The diploma thesis „Competence of a social worker in the context of the history and present of social work in social services“ deals with a topic related to the profession of a social worker and his professional competences in institutions providing social services. The aim of the work is to compare the professional competences of social workers in social services in the Czech Republic. The content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rd8bi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě