Bc. Marta BÁRTLOVÁ

Diplomová práce

Uplatnění akruálního principu v účetnictví, vliv na účetní závěrku a související vnitropodnikové účetní směrnice.

Applying accrual-based accounting method, effects on financial statements and related internal accounting directives
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat účetní metody a postupy založené na akruální bázi a charakterizovat vliv uplatnění akruálního principu na účetní závěrku. V první části diplomové práce jsou popsány účetní metody založených na akruální bázi. Práce je zaměřena zejména na tato témata: přechodné položky aktiv a pasiv, rezervy, opravné položky a odložená daňová povinnost. V druhé části je posouzena …více
Abstract:
The aim of this diploma work is to describe the accounting methods and procedures based on an accrual basis and characterize the effect of these methods on financial statements. In the first part of this diploma work are described the accounting method based on an accrual basis. The work is mainly focused on the following topics: transitional items of assets and liabilities, reserves, correcting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTLOVÁ, Marta. Uplatnění akruálního principu v účetnictví, vliv na účetní závěrku a související vnitropodnikové účetní směrnice.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ws8ivb ws8ivb/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.