Milada MINAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dětský pěvecký soubor Cibuláček

Children's chorus Cibulacek
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji rozvoji hudebnosti dětí předškolního věku, zaměřila jsem se na historii dětského pěveckého souboru Cibuláček. Celá práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám hudebními schopnostmi a dovednostmi dětí předškolního věku a hlasovou výchovou v mateřské škole. V praktické části popisuji vznik a vývoj dětského pěveckého souboru Cibuláček …více
Abstract:
I am addressing the issue of pre-school children musicality development in my present bachelor paper, with a focus on the history of the children choir "Cibuláček". The entire paper includes two sections: theoretical and practical. In the theoretical section, I am covering musical abilities and skills of the pre-school children and their voice training in the kindergarten. In the practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINAŘÍKOVÁ, Milada. Dětský pěvecký soubor Cibuláček. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta