Bc. Karolína Súkupová

Bachelor's thesis

Problematika záporných cen spotových cen elektrické energie

The Issue of Negative Spot Prices of Electricity Prices
Abstract:
V předkládané práci se budeme zabývat problémem záporných cen na spotových trzích s elektřinou. Nejprve si představíme trh s elektrickou energií, jeho účastníky a jeho dělení podle doby, která uplyne od uzavření kontraktu do dodávky elektřiny. V dalším textu si vysvětlíme pojem spotové ceny a také ekonomické důvody pro povolení záporných cen na spotových trzích. Těžištěm práce bude popis a navrh řešení …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of negative electricity prices. At first, the electricity markets with their segments and participants are introduced. Secondly, the spot markets and the spot prices are discussed and subsequently the economic motivation leading to negative prices is explained. The following part focuses on the description of few problems concerning the negative prices. I try …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics