Michaela BERANOVÁ

Diplomová práce

Vliv příjmu kofeinu na anaerobní výkon sportovců BK Děčín hodnocený Wingate testem.

The influence of caffeine on anaerobic performance of athletes BK Decin rated Wingate test.
Anotace:
Cílem naší diplomové práce je zjistit, jaký je vliv příjmu kofeinu na opakovaný anaerobní sportovní výkon hráčů BK Děčín, který je hodnocený Wingate testem. Pro naše testování jsme si vybrali mladé hráče ve věku 18 - 26 let, kteří hrají 2. basketbalovou ligu v České republice. V teoretických východiscích práce se zabýváme tématy, jako je sport, basketbal, anaerobní výkon, dále naší testovanou látkou …více
Abstract:
The aim of our thesis is to find out what is the effect of caffeine intake on repeated anaerobic exercise performance of players BK Děčín, which is rated Wingate test. For our testing, we chose the young players aged 18-26 years, who play second basketball league in the Czech Republic. In the theoretical part of work dealing with topics such as sports, basketball, sports performance, as our test substance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERANOVÁ, Michaela. Vliv příjmu kofeinu na anaerobní výkon sportovců BK Děčín hodnocený Wingate testem.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / TV ČJ pro SŠ navazující

Práce na příbuzné téma