Zuzana CHURÁ

Bakalářská práce

Poruchy funkcí rodiny a jejich příčiny

Renal families and their causes
Anotace:
Práce je zaměřena na poruchy funkcí rodiny a jejich příčiny. Rozdělila jsem ji na dvě části, kdy v teoretické se zabývám především definicí rodiny a jejími funkcemi, následuje interpretace poruch rodiny a příčin, které ovlivňují její funkčnost. V praktické části vycházím z teorie, kdy zkoumám nejčastější příčiny vzniku poruch funkcí rodiny.
Abstract:
Thesis is focused on disorders of family functions and their causes. I have divided it into two parts. During the theoretical part I deal with the definition of family and its functions, followed by interpretation of the family failures (defects. Dysfimctopms) amd caises, which affect its functionality. The practical part is based on the theory, examine the most common causes of family dysfunctions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19644

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Šťastná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHURÁ, Zuzana. Poruchy funkcí rodiny a jejich příčiny. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe