Bc. Lubomír Dočkal

Master's thesis

Tool for supporting ITIL based on integration of Business Process Management system and MS Sharepoint

Tool for supporting ITIL based on integration of Business Process Management system and MS Sharepoint
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je navrhnout integraci systému pro správu obsahu se systémem pro správu procesů. Jako ukázka této integrace bude vyvynuta aplikace, jež možnosti integrace předvede svými schopnosti dlouhodobě podporovat nasazení rámce kvality do prostředí IT služeb. Nástroj bude založen an evidencích. Za evidence jsou považovány výstupy technik definovaných ve vybraném rámci kvality. …more
Abstract:
Subject of this thesis is to design an integration of content manage- ment system and business process management system. This integra- tion is a proof of concept that a tool created by the integration can support continuous application of quality frameworks into IT services. The tool is evidence driven. The evidence are outputs of techniques defined in chosen quality framework. ITIL V3 was chosen …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky