Anna Koláčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální vyloučení Romů z trhu bydlení: projekt výzkumu

Anotace:
Absolventská práce je zaměřena na vytvoření projektu kvalitativního šetření, realizovaného ve stejnojmenné bakalářské práci . Cílem je navržení designu empirického výzkumu. Práce je tvořena teoretickou a metodologickou částí. Teoretická část vymezuje problémovou situaci a teoretický rámec. Metodologická část popisuje formulaci výzkumného přístupu, cíle a výzkumné otázky, výzkumného vzorku, metody sběru …více
Abstract:
Graduation thesis is focused on creating a project of qualitative research, which will be realized in the same-named bachelor thesis . The aim of this is to propose a design empirical research. Graduation thesis is formed by theoretical and methodological part. The theoretical part covers the definition of problematic situations and theoretical framework. The methodological part describes the formulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc