Mgr. Michaela Rozbrojová

Bakalářská práce

Perzekuce františkánského řádu v letech 1948-1989 a její dopad na současný řeholní život

The Persecution of the Franciscan order in 1948-1989 a its impact on their actual life
Anotace:
Práce si klade za cíl popsat dopad politických událostí mezi lety 1948 - 1989 na život řeholního řádu františkánů a shrnout, jak je toto období promítlo do současného života bratří. Františkánský řád nemohl během této doby oficiálně působit. Nesměl přijímat novice, účastnit se bohoslužeb, světit klérus. Proto vyvíjel aktivní činnost v rámci takzvané podzemní církve. Bratři a setry žili v malých komunitách …více
Abstract:
The purpose of this work is to describe the impact of politics in Czechoslovakia in years 1948-1989 on life of regular Franciscan order and to summarize how this period affected the nowadays life of friars. Franciscan order could not act in an official way in this period. They couldn´t accept any novices, couldn´t take part in divine services or sanctify the clergy. Therefore, they were active within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Iva Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií