Bc. Lucia Štepániková

Diplomová práce

Výživa dětí ve vybraných školních zařízeních v Jihomoravském kraji - srovnání kvalitativní stránky

Children nutrition at selected elementary schools at South Moravian region - quality comparison
Anotace:
Diplomová práce pojednává o stravování dětí ve vybraných základních školách v Jihomoravském kraji. První část se zabývá dosavadními znalostmi z výživy a školního stravování. Druhá část rozebírá jídelníčky deseti konkrétních základních škol.
Abstract:
The thesis discusses children nutrition at selected elementary schools at South Moravian region. The first part is dealing with current knowledge about nutrition and school catering. The second part discusses menus of ten particular elementary schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy