Bc. Lucia Štepániková

Master's thesis

Výživa dětí ve vybraných školních zařízeních v Jihomoravském kraji - srovnání kvalitativní stránky

Children nutrition at selected elementary schools at South Moravian region - quality comparison
Abstract:
Diplomová práce pojednává o stravování dětí ve vybraných základních školách v Jihomoravském kraji. První část se zabývá dosavadními znalostmi z výživy a školního stravování. Druhá část rozebírá jídelníčky deseti konkrétních základních škol.
Abstract:
The thesis discusses children nutrition at selected elementary schools at South Moravian region. The first part is dealing with current knowledge about nutrition and school catering. The second part discusses menus of ten particular elementary schools.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education