Theses 

Zdokonalování dovedností ze všeobecné lyžařské průpravy u dětí mladšího školního věku. – Michala KOUTNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Michala KOUTNÁ

Diplomová práce

Zdokonalování dovedností ze všeobecné lyžařské průpravy u dětí mladšího školního věku.

Fine-tuning general skiing skills of children aged 6-10 years.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na zdokonalování lyžařské průpravy dětí mladšího školního věku. První část práce je zaměřena na teoretickou problematiku, která popisuje faktory ovlivňující výchovu. Další nedílnou součástí teoretické části statě je popis zásad bezpečnosti na svahu. Následující kapitoly shrnují všeobecnou lyžařskou průpravu, tedy praktické využití poznatků o motivaci, manipulaci s lyžařskou výbavou a základní činností vedoucí k osvojení správných zásad a návyků lyžování.

Abstract: The thesis deals with an improvement in skiing preparation of school age children. The first part is focused on theoretical background that describes factors affecting education. Above all, the attention is paid to a description of the principles of safety on the slopes. The following chapters summarize the general skiing preparation, i.e. the practical application of knowledge of motivation, ski equipment manipulation and basic activities leading to the adoption of correct principles and habits of skiing.

Klíčová slova: Všeobecná lyžařská průprava, hry, praktická doporučení, práce s dětmi mladšího školního věku.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kolovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54262 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KOUTNÁ, Michala. Zdokonalování dovedností ze všeobecné lyžařské průpravy u dětí mladšího školního věku.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz