Bc. Natálie Bendlová

Diplomová práce

Sociální reklama a její vývoj do současnosti

Social advertisement and its development till the present
Anotace:
Diplomová práce s názvem Sociální reklama a její vývoj až do současnosti, se zabývá, jak již z názvu vyplývá, typem reklamy, jejímž cílem není primárně dosahování zisku, nýbrž změna v chování příjemců či následně vyvolaná aktivita, týkající se závažných společenských problémů. Cílem diplomové práce je teoreticky vymezit pojem sociální reklama a pojmy s ní související, zachytit vývoj sociální reklamy …více
Abstract:
Thesis with name Social advertisement and its development till the present, deals with, as the name demonstrate, the type of advertising isn´t aimed primarily profit, but to change the behavior of recipients or evocated activity relating to serious social problems. The aim of the thesis is to theoretically define the concept of social advertising and its related concepts, to capture the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace