Eliška PRUDKÁ

Bakalářská práce

Sociální práce s rodinou v paliativní péči

Social work with family in palliative care
Anotace:
Tématem bakalářské práce je sociální práce s rodinou v paliativní péči. Práce obsahuje teoretickou a aplikační část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, ve kterých se zaměřuji na paliativní péči, sociální práci a na rodinu. V první kapitole se věnuji popisu paliativní péče, jejích zásad a principů a jejího rozdělení. Druhá kapitola se zabývá sociální prací v paliativní péči, rolí a náplní práce …více
Abstract:
The theme of the bachelor's thesis is social work with a family in palliative care. The work contains a theoretical and application parts. The theoretical part consists of three chapters in which I focus on palliative care, social work and family. In the first chapter, I dedicate myself to describing palliative care, its principles and principles, and its division. The second chapter deals with social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Alexandra Čubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRUDKÁ, Eliška. Sociální práce s rodinou v paliativní péči. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií