Bc. Martina ŠÍPOVÁ

Diplomová práce

Analýza environmentálního konfliktu - názory hlavních skupin obyvatel rybničních oblastí ve vztahu k výskytu kormoránů (rybáři a rekreanti) a analýza médií

Analysis of an environmental conflict - opinions of main groups of the inhabitants in the pond water area on the subject of the presence of cormorants (fishermen and holidaymakers) and media analysis
Anotace:
Diplomová práce byla vybrána na základě návaznosti na bakalářskou práci. Tato práce je zaměřena na literární rešerši problematiky konfliktů mezi ochranou kormorána a zájmem rybářství, dále na analýzu médií v ČR a konečně i na zpracování názorů různých skupin respondentů (rekreanti z Třeboňska a rybáři ČR). Názory skupin respondentů byly získány vyplněním a zpracováním dotazníků formou řízeného rozhovoru …více
Abstract:
The thesis was chosen on the basis of the continuation of the bachelor´s work. This thesis is focused on the literature search of problems of the conflicts between the protection of cormorants and the interest of fishery, further on the media analysis in the Czech Republic and finally on the processing of opinions of various groups of respondents (holidaymakers in the area called ´Třeboňsko´ and Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zveřejnit od: 30. 4. 2008
Identifikátor: 8218

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
 • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍPOVÁ, Martina. Analýza environmentálního konfliktu - názory hlavních skupin obyvatel rybničních oblastí ve vztahu k výskytu kormoránů (rybáři a rekreanti) a analýza médií. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wsmj9a wsmj9a/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.