David GERLICH

Bakalářská práce

Význam lokální svalové zátěže v uznaných nemocech z povolání

The importance of local muscle load in recognized occupational diseases
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku lokální svalové zátěže mezi uznanými nemocemi z povolání. Nemoci z povolání jsou nemoci, které vznikají nepříznivým působením rizikových faktorů a musí vzniknout za podmínek stanovených v seznamu nemocí z povolání. Z tohoto důvodu se hlásí značné množství případů, ale uznaných je jen několik. Práce se dále zabývá vybranými nemocemi z povolání a jejich uznáváním …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of local muscle load among recognized occupational diseases. Occupational diseases are diseases that arise from the adverse effects of risk factors and must be caused under the conditions laid down in the list of occupational diseases. For this reason, a significant number of cases are reported, but only a few are recognized. The thesis also deals with selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GERLICH, David. Význam lokální svalové zátěže v uznaných nemocech z povolání. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta