Bc. Michaela Vaisová

Master's thesis

Komunikační strategie prezidenta Miloše Zemana během jeho prezidentského období: Diskurzivní a rétorická analýza vybraných projevů

Communication Strategies of President Miloš Zeman during the Presidential Term: The Discursive and Rhetorical Analysis of Selected Speeches
Abstract:
Diplomová práce je kvalitativním výzkumem komunikačních a rétorických strategií, které uplatňuje prezident Miloš Zeman ve svých projevech z prezidentského období. Předmětem výzkumu jsou vybrané projevy, jež jsou nahlíženy v kontextu šesti subdiskurzů a dále šesti oblastí či typů adresátů, ke kterým jsou pronášeny. Tato práce usiluje o odhalení persvazivních strategií a o odkrytí, jakým způsobem volená …more
Abstract:
The diploma thesis is a qualitative research on communication and rhetorical strategies, which the president Miloš Zeman uses in speeches during his tenure. The subject of the research are selected speeches, which are viewed in the context of six subdiscourses and six areas or types of recipients, to whom they are delivered. This work aims to reveal persuasive strategies and to clarify, how the chosen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií