Bc. Jan Kunovský

Diplomová práce

Senior jako oběť trestného činu

Senior as a victim of a crime
Anotace:
Diplomová práce se bude zabývat seniory jako oběťmi trestných činů, a to se zaměřením na problematiku páchané trestné činnosti na seniorech. Budou uvedeny základní právní předpisy, které danou problematiku upravují, popsána činnost orgánů činných v trestním řízení. Práce bude mít část věnovanou stáří, seniorům a rovněž část, která bude věnována konkrétním případům z policejní praxe. Práce bude mít …více
Abstract:
The diploma thesis will deal with seniors citizens as victims of crime, focusing on the issue of crime committed by seniors citizens. The basic legal regulations governing the issue will be listed, and the activities of law enforcement agencies will be described. The work will have a part devoted to old age seniors and also a part that will be devoted to specific cases from police practice. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Jůzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.